Akademik Kadro


Prof.Dr. Fazıl Mustafa CESUR
Prof.Dr. Özlem ASLAN
Prof.Dr. Gülcihan AKKUZU
Prof.Dr. Meral DEMİRALP
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dr.Öğr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
Öğr.Gör. Güler ÖZ
Öğr.Gör. Kutluhan ERTEKİN