Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Birimi


Ufuk Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Birimi’nin temel hedefi cinsel taciz ve saldırıyı önlemek ve destek olmak olsa da bunların yanı sıra cinsel tacizi ve saldırıyı yok sayan, görmezden gelen yerleşik anlayışın ortadan kalkmasını ve bu duruma ilişkin farkındalığın oluşturulmasını da amaçlamaktadır.

Cinsel taciz ve saldırı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikle ilişkilidir. Bu eşitsizlik biçiminin ayrımcılığa neden olduğu gerçeği karşısında birim yalnızlığa, sessizliğe itilen her bireyin desteklenmesini sağlar.

Birim’in varlığı taciz ve saldırı mağdurlarının kendilerini ifade etmede, iş yaşantısında ya da üniversite hayatında istenmeyen, ayrımcı davranışlara ya da yaklaşımlara uğraması aşamasında destekleyici bir unsur olarak yer alır.

24.12.2020 tarihinde Ufuk Üniversitesi Senato kararıyla kurulan Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Birimi, her türlü toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin karşısında durarak, Ufuk Üniversitesi’nin mensupları için Üniversite içerisinde cinsel tacizi ve cinsel saldırıyı önlemeyi ve gerçekleşen taciz ve saldırı konularında destek vermeyi amaçlamaktadır. Başvurucular şiddet, taciz ve bu durumlarda kullanabilecekleri hakları konusunda bilgilendirilerek yönlendirilmektedir ve şikâyet halinde soruşturmanın etkin yürütülebilmesi için uzman raporu düzenlenerek ilgili birimlerle iş birliği yapılmaktadır.

Başvurular birimin internet sitesinde bulunan görüşme başvuru formu ile yapılabilir.