Senato Üyeleri


Prof.Dr. Mete DOLAPÇI Başkan Rektör V.
Prof.Dr. Mustafa KILIÇ     Üye  Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR Üye  Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Sertaç Hami BAŞEREN       Üye  Hukuk Fakültesi Dekan 
Prof.Dr. Gülen Elmas ARSLAN   Üye  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Şebnem KAVAKLI     Üye    Tıp Fakültesi Dekanı
Doç.Dr.Mukadder GÜN Üye    Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof.Dr.Mehmet TOMANBAY   Üye    Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU Üye    Hemşirelik Yüksekokul Müdür V.
 Dr. Öğr.Üyesi F.Elif ÇELİK Üye    Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr.Türkmen DERDİYOK Üye    Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr.Gör.Dr.Esra ÖCAL Üye    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü
Prof.Dr.Abdülvahit ÇAKIR Üye    Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Prof.Dr.Arif Burhanettin KOCAMAN Üye    Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Prof.Dr.Niyazi ERDOĞAN   Üye    İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Temsilcisi   
Prof.Dr. Ahmet Hakan HALİLOĞLU Üye Tıp Fakültesi Temsilcisi
Prof.Dr. Eda KARACAN Üye    Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi