Tıp Fakültesi


Mezuniyet öncesinde, mezuniyet sonrasında ve sürekli tıp eğitiminde amacımız; birey ve toplumun biyo-psiko-sosyal iyilik halinin devamlılığını sağlamak için, kaliteli sağlık hizmeti verebilecek yetkinlikte hekimler yetiştirmek ve yeterliliklerini geliştirmektir. 

Misyon ve Vizyon
Alanında yetkin akademik kadrosuyla, toplumun gereksinimleri doğrultusunda ve etik değerler ışığında;
Çağdaş, bilimsel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, toplum sağlığını koruyucu hedeflere odaklanan, hastaları bilimsel kanıta dayalı ve en etkili biçimde sağaltan, insani değerler, iletişim ve liderlik nitelikleriyle örnek ve mesleğinde öncü hekimler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak, topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
Eğitimde, araştırmada ve sağlık hizmetinde bilimsel yaklaşımı ve etik değerleri ve etkin teknolojik yenilikleriyle ön plana çıkan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan  ve  tercih  edilen  bir  tıp  fakültesi  olmak.
 
 DUYURULAR 

  Tıp Fakültesi deprem eğitim bilgilendirme yazısı 

 Tıp Fakültemiz Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak akredite olmuştur. 

Tıp Eğitiminde Akreditasyon Nedir?

Tıp eğitiminin temel amacı toplum sağlığının gelişmesini sağlayan ve sağlık alanında değişim yapabilen “iyi hekim” yetiştirmektir. Hekimlerin kendilerine, hastalarına ve mesleklerine karşı sorumlulukları vardır. Bu amaç ve sorumlulukların karşılanması için tıp eğitiminin niteliği önemlidir. Tıp eğitiminin niteliğini etkileyen önemli tehditler vardır. Evrensel olarak tıp fakültesi sayısının kontrolsüz bir biçimde artması mezunların niteliğinin sorgulanmasına yol açmıştır. Eğitim programlarının akreditasyonu bu tehditlere karşı önemli bir araçtır.

Akreditasyon, tanımlanmış standartlar ile bir eğitim programının dış değerlendirme sürecidir.  Kurumlar akreditasyon süreci ile sürekli yenilenme ve gelişme kültürünü kazanarak programların geliştirilmesi gereken yönleri belirleyip niteliğin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlarlar. 

Ülkemizde Tıp Eğitiminin Akreditasyonu nasıl gerçekleşir?

Ülkemizde akredite olmak isteyen tıp fakülteler WFME tarafından tanınmakta olan ve bağımsız bir şekilde dış değerlendirme yapan TEPDAD (Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme Derneği) tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme Tıp Fakültesi ve Mezuniyet öncesi tıp eğitimini ilgilendiren dokuz ana başlık altında 63 temel, 29 gelişim standardı (2018 standardı) üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirmenin bir ayağı fakültenin öz değerlendirmesini yaptığı rapor ve sunduğu belgeler iken bir diğer ayağı yerinde değerlendirme yapmak üzere kuruma gerçekleştirilen ziyarettir.

Ülkemizde durum;

Ülkemizde Devlet üniversiteleri çatısı altında 84 tıp fakültesinde toplam 95 tıp programı yürütülmektedir, bunların 36 tanesi akredite ve/veya reakreditedir. Vakıf üniversiteleri çatısı altında 31 tıp fakültesinde toplam 44 tıp programı yürütülmekte olup bunların da bizimle birlikte  8 tanesi akreditedir.

 

 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 

 

 

 

 

Fakültemizde sınav ölçme değerlendirme ve Not dönüştürme süreçleri.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Tüm Duyurular 

   ETKİNLİKLER                     

  

 

 

HABERLER