Ücretler


2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ

 • Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri Toplam:13.160 TL (3 yarıyılı kapsamaktadır.)

           *Belirtilen toplam bedel üç eşit taksitte ödenmektedir. Ödemeler dönem başlarında Akademik Takvimde belirtilen Kayıt Yenileme tarihlerinde ödenir.

 • Tezli Yüksek Lisans Ücretleri : Eğitim -Öğretim Bedeli 13.160 TL +  Tez Bedeli 3.640 TL = 16.800 TL (Dört yarıyılı kapsamaktadır.

          *Eğitim Öğretim bedeli üç eşit taksitte ödenmektedir. Ödemeler dönem başlarında Akademik Takvimde belirtilen Kayıt Yenileme tarihlerinde ödenir.

         *Tez Bedeli üçüncü yarıyılın ücretinin ödenmesine müteakip takip eden iki ayda iki eşit taksitte ödenir.

DİĞER ÜCRETLER

 • Lisansüstü Programlara ön kayıt bedeli: 75 TL
 • Yüksek Lisans Tez süresi uzatım bedeli : 1.820 TL 
 • Yüksek Lisans Ders tekrarı, Özel öğrenci ders bedeli, Bilimsel hazırlık ders bedeli : 1.315 TL (Ders Başına)
 • Yüksek Lisans Kayıt dondurma bedeli: 1.315TL (Dönem başına)

AÇIKLAMALAR

 • Akademik Takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde veya ders ekleme-bırakma haftasından sonra kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin mazeretleri Enstitü Yönetimince uygun görüldüğü takdirde ilgili öğrenim ücretinin ilk ayında %10, sonraki her ay için %5 ilave gecikme ücreti ödemeleri koşuluyla yenilenebilecektir.
 • Kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencinin ödediği cari dönem öğrenim ücretinin; akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasından birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftasında % 75’i, üçüncü haftasında % 50’si iade edilir. Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi 

İNDİRİMLER

 • Lisans not ortalaması indirimi (Not ortalaması 3.00 ve üstü olan öğrencilere) % 15
 • Ufuk Üniversitesi Mezunları indirimi % 15
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları İndirimi ( Enstitü bünyesinde kayıtlı 10 kişi ve daha üzeri TSK personeli) % 20
 • Kurumlsal İndirim ( aynı kurumdan 10 kişi ve daha üzeri personel) % 15
 •