Ücretler


Öğrenim Ücretleri

 

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ

 • Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri Toplam:10.640 TL (3 yarıyılı kapsamaktadır.)

           *Belirtilen toplam bedel üç eşit taksitte ödenmektedir. Ödemeler dönem başlarında Akademik Takvimde belirtilen Kayıt Yenileme tarihlerinde ödenir.

 • Tezli Yüksek Lisans Ücretleri : Eğitim -Öğretim Bedeli 10.640 TL +  Tez Bedeli 3.640 TL = 14.280 TL (Dört yarıyılı kapsamaktadır.

          *Eğitim Öğretim bedeli üç eşit taksitte ödenmektedir. Ödemeler dönem başlarında Akademik Takvimde belirtilen Kayıt Yenileme tarihlerinde ödenir.

         *Tez Bedeli üçüncü yarıyılın ücretinin ödenmesine müteakip takip eden iki ayda iki eşit taksitte ödenir.

DOKTORA PROGRAMI ÜCRETLERİ

 • Doktora programı ücreti toplam: 30.800 TL.

        *Toplam ücret dört yarıyılda ödenecektir. (Dört eşit taksit)

DİĞER ÜCRETLER

 • Lisansüstü Programlara ön kayıt bedeli: 75 TL
 • Yüksek Lisans Tez süresi uzatım bedeli : 1.820 TL 
 • Yüksek Lisans Ders tekrarı, Özel öğrenci ders bedeli, Bilimsel hazırlık ders bedeli : 1.065 TL (Ders Başına)
 • Yüksek Lisans Kayıt dondurma bedeli: 1.065 TL (Dönem başına)
 • Doktora Tez süresi uzatım bedeli: 3.920 TL
 • Doktora Ders Tekrarı / Bilimsel Hazırlık: 1.325 TL (Ders başına) 
 • Doktora Kayıt dondurma: 1.315 TL (Dönem başına)

AÇIKLAMALAR

 • Akademik Takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde veya ders ekleme-bırakma haftasından sonra kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin mazeretleri Enstitü Yönetimince uygun görüldüğü takdirde ilgili öğrenim ücretinin ilk ayında %10, sonraki her ay için %5 ilave gecikme ücreti ödemeleri koşuluyla yenilenebilecektir.
 • Kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencinin ödediği cari dönem öğrenim ücretinin; akademik takvimde belirtilen derslerin başlamasından birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftasında % 75’i, üçüncü haftasında % 50’si iade edilir. Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılamayacaktır. (Ufuk Üniversitesi M.H.K)

 

Geçmiş Yıllara Ait Öğrenim Ücretleri Tablosu