Yöneticilerimiz


Prof. Dr. Mete DOLAPÇI
Rektör V.

 

Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR
Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof.Dr.Sertaç Hami BAŞEREN
Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Gülen Elmas ARSLAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

 

Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI
Tıp Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU
Hemşirelik Yüksekokulu Müdür V.

 

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Elif ÇELİK
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Prof.Dr. Türkmen DERDİYOK
Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Öğr.Gör. Dr. Esra ÖCAL
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Doç. Dr. Mukadder GÜN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü