Akademik Kadro


TAM ZAMANLI AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN (Dekan)
Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Ofis: Dekanlık
lutfisanal.gorgun @ ufuk.edu.tr
Tel: +90312-5867301 
Yürüttüğü Dersler:
Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku,
İcra İflâs Hukukunda Davalar (Yüksek Lisans), Seminer (YL)
 
Prof. Dr. Emine AKYÜZ
Medeni Hukuk
Ofis: 1. Kat R1-110
emine.akyuz @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867311
İdari Görevleri (2018-19):
Senato Temsilciliği
Fakülte Kurulu Üyeliği
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Yürüttüğü Dersler: Medeni Hukuk

 

 

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ
İdare Hukuku
zehra.odyakmaz @ ufuk.edu.tr
Yürüttüğü Dersler: Türk Hukukunun Temelleri (İngilizce),
İdarenin Yargı Öncesi Denetim Yolları
 
 
 
 
 
 
Doç. Dr. Emin HASPOLAT
(Dekan Yardımcısı)
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı
Kamu Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-112
emin.haspolat @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867304
İdari Görevleri (2018-19):
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Yürüttüğü Dersler: Hukuk Başlangıcı

Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-111
aliihsan.erdag @ ufuk.edu.tr
Tel.+90312-5867334
İdari Görevleri (2018-19):
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Yürüttüğü Dersler: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Kriminoloji
 
 
 
Doç. Dr. Özge YÜCEL
Medeni Hukuk
Ofis: 1. Kat R1-101
ozge.yucel @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867325
İdari Görevleri (2018-19):
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
Erasmus+, Bologna Süreci, BİPA, Web Sitesi Fakülte Koordinatörü
Araştırma Görevlileri Perfomans Değerlendirmesi Koord. Sorumlusu
Akademik Etkinlik Kalite Komitesi Üyesi
Yürüttüğü Dersler: Medeni Hukuk, Borçlar Genel H, Borçlar Özel H.,
Gender and Law, Tıbbın Uyg. Doğan Özel Hukuk Sorunları (YL)
 
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DOĞAN DEMİRAY (Dekan Yardımcısı)
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-107
nezahat.demiray @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867321
İdari Görevleri (2018-19):
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Muafiyet Komisyonu Başkanı
İngilizce Hukuk Dersleri Koordinasyon Sorumlusu
Eğitim Öğretim Kalite Komitesi Başkanı
Yürüttüğü Dersler: Anayasa Hukuku, Gender and Law, Genel Kamu H.
İnsan Hakları, European Human Rights Law, Uluslararası Kamu Huk.,
Anayasa Mahkemesine Başvuru Usulleri ve Bireysel Başvuru (YL),
Seminer: Hukukta Akademik Yazma (YL)
 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU
Ticaret Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-108
omerfaruk.ozeroglu @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867323
İdari Görevleri (2018-19):
Kalite Komisyonu Fakülte Temsilcisi
Yürüttüğü Dersler: Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku (YL)
 
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TÖRE
Uluslararası Özel Hukuk
Ofis: 2. Kat R2-224
nazli.tore @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867324
 
Yürüttüğü Dersler: Mesleki Yabancı Dil I, Mesleki Yabancı Dil II,
Göç Hukuku (Yüksek Lisans)
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TATAR
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ofis: 2. Kat R2-224
gulsum.tatar @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867326
İdari Görevleri (2018-19):
Muafiyet Komisyonu Raportörü
Akademik Danışmanlık Koordinasyon Sorumlusu
Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler Koordinasyon Sorumlusu
Ufuk Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kalite Komitesi Başkanı
Çalışanların Niteliği ve Eğitimi Komitesi Üyesi
Yürüttüğü Dersler: İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukuku (YL). 
 
 
Arş. Gör. Seçil KAVUŞ
Genel Kamu Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-102
secil.kavus @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867332
İdari Görevleri (2018-19):
Üniversite Sosyal Sorumluluk Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Genel Kamu Huk. Devlet Teorisi,
Uluslararası Kamu Hukuku, Main Concepts of Private Law
 
 
Arş. Gör. Aybüke DEMİR
Ticaret Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-102
aybuke.demir @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867332
İdari Görevleri (2018-19):
Erasmus+, Bologna Süreci, BİPA, Web Sitesi Fakülte Koord. Yrd.
Ufuk Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
Üniv. Sosyal Sorumluluk Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Kıymetli Evrak Huk., Deniz Tic. ve Sigorta Huk.,
İmar Hukuku, Adli Yazışma
 
Arş. Gör. Fulya KORKMAZ
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-103
fulya.korkmaz @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867331
İdari Görevleri (2018-19):
Kalite İyileştirme Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Ceza Hukuku Özel Hükümler,
Ceza Usul Hukuku, Kriminoloji, İdare Hukuku
 
Arş. Gör. Ececan ÇORBACIOĞLU
Ticaret Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-103
ececan.corbacioglu @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867331
İdari Görevleri (2018-19):
Kalite İyileştirme Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Ticaret Hukuku,
Medeni ve Borçlar Huk. (Uygulama), İdari Yargılama Huk.
 
Arş. Gör. Burcu HENDEM
Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-103
burcu.hendem @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867333
İdari Görevleri (2018-19):
Muafiyet Komisyonu Üyesi
Kalite İyileştirme Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Mikro Ekonomi,
Legal Reading and Writing, Hukuk Başlangıcı
 
Arş. Gör. Zeynep Naz GÜNEŞ
Medeni Hukuk
Ofis: 1. Kat R1-101
zeynepnaz.gunes @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867322
İdari Görevleri (2018-19):
Ufuk Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Eğitim Sonrasına Hazırlama ve İzleme Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Medeni Hukuk, Borçlar H.
Genel H., Borçlar H. Özel H., Eşya Hukuku, Miras Hukuku
 
Arş. Gör. Gökçe SERİM
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-101
gokce.serim @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867330
İdari Görevleri (2018-19):
Eğitim Sonrasına Hazırlama ve İzleme Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Ceza Huk. Genel Hükümler, Roma Hukuku,
Gender and Law, Legal Reading and Writing, Common Law,
International Business and the Role of Corporate Counsel
 
Arş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ
Medeni Hukuk
Ofis: 1. Kat R1-103
hasanali.guclu @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867333
İdari Görevleri (2018-19):
Üniversite Sosyal Sorumluluk Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Medeni Hukuk, Borçlar Huk. Genel Hükümler,
Hukukta Meslek Etiği
 
Arş. Gör. Oğuzhan SONGÖR
Hukuk Tarihi
Ofis: 1. Kat R1-102
oguzhan.songor @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867332
 
Yardımcı Olduğu Dersler:
Türk Hukuk Tarihi, Adli Tıp, Türk Dili
Arş. Gör. Kardelen KAMİLOĞLU
Anayasa Hukuku
Ofis: 1. Kat R1-101
kardelen.kamiloglu @ ufuk.edu.tr
Tel. +90312-5867335
İdari Görevleri (2018-19):
Eğitim Öğretim Kalite Komitesi Üyesi
Yardımcı Olduğu Dersler: Anayasa Hukuku, Genel Kamu Huk. İnsan Hakları, European Human Rights Law, Uluslararası Kamu Hukuku,
Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku


İNGİLİZCE HUKUK PROGRAMI DANIŞMANI

Öğr. Gör. Dr. Larry WHITE
Hukuk İngilizcesi
ldwhite @ etu.edu.tr

 

KONUK ÖĞRETİM ELEMANLARI 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK
TED Üniversitesi
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar BİLGE                
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mertol CAN
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI         
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Işın DENER
Hacettepe Üniv. İİBF Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet MUMCU
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Cemal OĞUZ
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Artuk ARDIÇOĞLU
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIZILARSLAN
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZKAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Süzgün ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Larry WHITE    
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
Yekta Güngör ÖZDEN
Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı
Mustafa BOZCAADALI
Avukat
Ali EM
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi
Mahir Ersin GERMEÇ
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
Özcan GÜVEN
Emekli Yargıtay Ceza Tetkik Hâkimi