Akademik Kadro


TAM ZAMANLI AKADEMİK KADRO

* Öğretim üyelerimizin ve elemanlarımızın özgeçmişlerine, isimlerine tıklayarak erişebilirsiniz.

Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN (Dekan)  Özel Hukuk / Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Prof. Dr. Emine AKYÜZ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Doç. Dr. Mehmet Emin HASPOLAT Kamu Hukuku
Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DEMİRAY   Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi  Nazlı TÖRE Özel Hukuk / Uluslararası Özel Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi  Özge YÜCEL Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi  Gülsüm TATAR Özel Hukuk / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Arş. Gör. Seçil KAVUŞ Kamu Hukuku / Genel Kamu Hukuku
Arş. Gör. Aybüke DEMİR Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Arş. Gör. Fulya KORKMAZ Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. Ececan ÇORBACIOĞLU Özel Hukuk / Ticaret Hukuku
Arş. Gör. Burcu HENDEM Özel Hukuk / Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku
Arş. Gör. Zeynep Naz GÜNEŞ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Arş. Gör. Gökçe SERİM Kamu Hukuku / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ Özel Hukuk / Medeni Hukuk
Arş. Gör. Oğuzhan SONGÖR  Kamu Hukuku / Hukuk Tarihi
Arş. Gör. Ece ERPEK TUNCER            Kamu Hukuku / İdare Hukuku
Arş. Gör. Kardelen KAMİLOĞLU Kamu Hukuku / Anayasa Hukuku

 

İNGİLİZCE HUKUK PROGRAMI DANIŞMANI

Öğr. Gör. Dr. Larry WHITE  

 

KONUK ÖĞRETİM ELEMANLARI 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar BİLGE                 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mertol CAN Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI          Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Işın DENER Hacettepe Üniv. İİBF Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet MUMCU Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Cemal OĞUZ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Artuk ARDIÇOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZKAN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Süzgün ŞAHİN Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Larry WHITE     TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi
Dr. Hakan KIZILARSLAN Emekli Cumhuriyet Savcısı, Avukat
Yekta Güngör ÖZDEN Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı
Mustafa BOZCAADALI Avukat
Ali EM Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi
Mahir Ersin GERMEÇ Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
Özcan GÜVEN Emekli Yargıtay Ceza Tetkik Hâkimi