Akademik Kadro


AKADEMİK PERSONEL

Prof. Dr.  Bilge ONARLIOĞLU 

 bilge.onarlioglu@ufuk.edu.tr     0312 204 44 00 Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr.  İrem DOĞAN TURAÇLI 

  irem.dogan@ufuk.edu.tr           0312 204 44 00 Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Recai PABUÇCU   

 recai.pabuccu@ufuk.edu.tr      0312 204 44 00 Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Ayşe BİLGİHAN   

  ayse.bilgihan@ufuk.edu.tr      0312 204 44 00 Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Özlem ASLAN   

  ozlem.aslan@ufuk.edu.tr        0312 204 4199  Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Gamze Sinem ÇAĞLAR

 gamzesinem.caglar@ufuk.edu.tr      0312 204 44 00  Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Halil DEĞERTEKİN 

  halil.degertekin@ufuk.edu.tr            0312 204 44 00 Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. A. Hakan HALİLOĞLU   

 ahmethakan.haliloglu@ufuk.edu.tr   0312 204 44 00Özgeçmiş (CV)