Akademik Kadro


Öğr.Gör.Gülsen PULATSÜ

Yabancı Diller Bölüm Koordinatörü

2007 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi “İngilizce Öğretmenliği Bölümü”nü “Onur” derecesi ile tamamlamıştır. Aynı sene Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrine taşınmış, altı ay süresince “Kent RegionalLibrary”de çoklu seviye ESOL sınıflarında gönüllü okutmanlık yapmıştır. Eş zamanlı olarak, Seattle Central Üniversitesi’nde 2008 yılında TESOL Programına başlamıştır. ABD’de çalışma izni çıkması ile 2008 yılında GreenRiver Üniversitesi ESOL Fakültesi’nde tam zamanlı olarak çeşitli seviyelerde dersler verip, araştırmalar yapmış, müfredat ve test hazırlama, uygulama ve değerlendirme görevleri almıştır. 2009 yılında TESOL Programını üstün başarı ile tamamlamış, aynı sene, kendisine “GreenRiver Üniversitesi Fakülte Kurulu” tarafından “Kıdemli Okutman” ünvanı verilmiş ve çalışmalarına Seviye 3 Müfredat ve Plan Program Koordinatörü olarak devam etmiştir. 2011 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapmış, 2012 yılında Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları’nda dört sene boyunca ‘NativeSpeaker’ pozisyonunda çalışarak bu süre içinde grup başkanlığı ve TEOG sorumlusu görevlerini üstlenmiştir. Amerika’da edindiği yükseköğretim deneyimlerini değerlendirmek üzere 2016 yılında Başkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Ufuk Üniversitesi’nde 2017 yılında başladığı görevine yönetimin ataması ile “Yabancı Diller Bölüm Koordinatörü” olarak devam etmektedir. Hazırlık sınıflarında çeşitli seviyelerde dersler ve Hukuk Fakültesi’nde Mesleki İngilizce (ESP) ile ilgili dersler vermiş ve vermeye devam etmektedir. 2017 yılında Cambridge Üniversitesinden ‘Öğretmen Eğitimcisi Sertifikası’ (Train theTrainerCertificate) almıştır. 2018 yılında Norwich Institute of Language Education (NILE) Eğitim Kurumu’ndan ‘Dil Eğitiminde Yönetim’ adlı Sertifika programını üstün başarı ile tamamlamıştır. 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi “Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü”nde başladığı tezli yüksek lisans eğitimine, YÖK tarafından yayımlanan alanında yüksek lisans yapma zorunluluğundan dolayı, Ufuk Üniversitesi ‘İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde devam etmeyi planlamaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.


Öğr.Gör.Sezin KARAKILIÇ


2005 yılında lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı’nda tamamlamıştır. Yüksek lisansını 2010 yılında Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiş ve 2014 yılında ayni üniversitede İngiliz Dili Eğitimi’nde ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. 2015 yılında ise Gazi Üniversitesi Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanında doktora eğitimine başlamış ve halen devam etmektedir. 2005-2006 yılları arasında akademik eğitimlerinin yanında “Çevirmen” olarak görev almıştır. İngilizce öğretmeni olarak profesyonel hayatına Özel Koksal Toptan Lisesi’nde başlamış ve 2007 yılından itibaren “Öğretim Görevlisi” olarak Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde görev yapmaktadır. İdari görevler bakımından 2012-2014 yılları arasında yine ayni üniversitenin ayni biriminde “Koordinatör Yardımcılığı” görevini yürütmüştür. Evli ve bir çocuk annesidir.


Öğr.Gör.Nihan YILDIRIM


2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı programından mezun olmuştur. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasını almıştır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında ise Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim’de İngilizce Öğretmenliği yapmıştır. Kasım 2011’den itibaren ise Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Materyal Geliştirme Birimi ve Ölçme Değerlendirme Birimi üyesi olarak görevler almış olup, Temel ve Mesleki İngilizce dersleri vermektedir. 


Öğr.Gör.Gamze CİLBİR MUSAYEV


Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi (2003), ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (İngilizce Öğretmenliği, 2007) eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılından beri Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde çalışmaktadır. 2018 yılında Cambridge Delta Module 2 ve Sabancı Üniversitesi SLTEP eğitimlerini almıştır. Bilişsel Bilimler alanında çalışmaları mevcuttur. Evlidir.

 

Öğr.Gör.Hatice ŞEN DOĞAN


2008 yılında Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008-2009 yıllarında devlet okullarında İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında farklı kurumlarda İngilizce Öğretmeni olarak çalışmıştır. 2012 yılından itibaren Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. 

 

 


Öğr.Gör.Kerem YAZICI

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünü bitirmiştir. Lisans öğrenimi süresince, makro ve mikro dilbilim alanlarında eğitim almıştır. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimine bilişsel dilbilim alanında yürüttüğü tezi ile devam etmektedir. Türk dili üzerine savlama kuramı ve retorik alanında çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 2014 senesinden beri Ufuk Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak Akademik, Mesleki ve Genel İngilizce alanlarında ders vermektedir. 

 


Öğr. Gör. Özlem GENÇER


2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında 2005-2006 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlayarak Pedagojik Formasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 2007-2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce okutmanı olarak çalışmıştır. 2009-2014 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Elemanı olarak çalışmıştır. 2009-2012 yılları arasında kurumun Nevşehir yerleşkesinde Temel, Mesleki ve Teknik İngilizce dersleri vermenin yanı sıra farklı komisyonlarda yer almıştır ve iki yıl süresince sınav hazırlama ve değerlendirme biriminde görev almıştır. 2012-2014 yılları arasında aynı kurumun İstanbul Sabiha Gökçen yerleşkesinde görev almıştır. Teknik ve Temel İngilizce derslerini yine bu yerleşkede de vermiştir. Aynı zamanda havalimanlarında çalışan çeşitli kurumların personellerine (HEAŞ, THY Uçak Bakım Teknisyeni Yetiştirme Programı gibi) İngilizce eğitimi vermek ve sınavlarını hazırlayıp uygulamak gibi farklı görevleri üstlenmiştir. Yerleşkenin etkinlik ve disiplin komisyonlarında üye olarak yer almıştır. Kurumun Sabiha Gökçen yerleşkesinde Yabancı Diller Birimi Koordinatörlüğü ve Eğitim Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Ocak 2015’ten itibaren Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl Ufuk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya başlamıştır ve şu an tez hazırlama sürecindedir. İngilizce eğitimi ile ilgili çeşitli eğitimler ve sertifikalar almıştır. 


Öğr.Gör.Emine ARDA 


1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun olarak aynı yıl İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlayarak Pedagojik Formasyon Sertifikasını almaya hak kazanmış ve Ankara Arı Kolej’inde staj yapmıştır. Aynı zamanda, Üniversite eğitimi devam ederken beş ay süre ile İngiltere-Birmingham’da kalarak çeşitli dil eğitim programlarına katılmıştır. 1994 yılında İngilizce Öğretmeni ve muvazzaf subay olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmaya başlamıştır. 1994-1995 yıllarında ordu bünyesinde stajyer öğretmen olarak görev yapmış bu süre içinde “ Natural Approachanditsapplication in ELT classes“ bitirme tezi ve sınıf dışı dil öğretimi etkinliklerinde-İngilizce Tiyatro çalışmalarında bulunmuş ve 1995 yılında İzmir-Maltepe Askeri Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olarak çalışmıştır. Aynı yıl, 1995-2000 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi’nde Hazırlık Sınıfları ve ara sınıflarda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmış, bu süre içerisinde, İstanbul-MESS Eğitim Vakfı’nda “Eğitimde AR-GE”, Ankara Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda birçok kez “Etkili Öğretmenlik” ve “Eğitimde Plan ve Program Geliştirme” konularında hizmet içi eğitimlerini tamamlamıştır.. Eğitimleri müteakip bir yıl süresince Kuleli Askeri Lisesi –Program Geliştirme Ofisinde çalışmış, yine, bu süre içerisinde ABD- TEXAS -San Antonio-LacklandAirBase’de “Advanced Instructor Course” kurs programını bitirmeye hak kazanmıştır. Kursların bitiminde, “ İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İngiliz Dili Eğitimi” bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak yabancı dilde okuma becerisine odaklanmış ve bu konu ile ilgili tezini 2000 yılında yazmıştır. Çalışmaları ile ilgili olarak 1999 yılında Ankara Üniversitesi Dil Dergisinde makaleleri yayımlanmıştır.2000-2003 yılları arasında, Kars’ta ordu adına, modern dil eğitimi ve uluslararası sınavların gerçekleştirilebileceği bir yabancı dil laboratuarı kurulumu ve işletimi görevini üstlenmiştir. 2003 yılından itibaren, (Kara Harp Okulu) Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında İngilizce Öğretim Elemanı olarak göreve başlamıştır. Bu tarihten itibaren, akademik olarak Askeri İngilizce, ESP (Askeri İngilizce -Akademik İngilizce Materyal Hazırlama ve kurum içinde yayınlama, Sınıf Koordinatörlüğü (Müfredat-Materyal Sorumlusu), birçok kez Yabancı Askeri Heyet Tercümanlığı yapmış, idari olarak da –Yabancı Diller Bölümü adına -AKTS ve Erasmus konularında çalışmalarda bulunmuş, kurum içinde birçok proje ve çalışma grubunda yer almıştır. 2014 Ekim ayında emekli olmuş ve 2015’te Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’ne katılmıştır. 2017 yılında Norwich Institute of Language Education (NILE) Eğitim Kurumu’nda ‘Yabancı Dil Eğitiminde Materyal Geliştirme” sertifika programını başarı ile tamamlamıştır. Aynı yıl, YDS Yayıncılık adına üç yazarlı olarak hazırlanan ve 2017 yılında yayımlanan “CLASSMATE A1 ve CLASSMATE A2” adlı kitap çalışmalarının yazarlarından biridir. Alanında birçok konferansa katılmış ve birçok çalışma grubunda yer almıştır. Halen Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak ders vermekte, müfredat hazırlama-geliştirme ve plan-program çalışmalarında bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.


Öğr.Gör. Melike ÇALIŞKAN


Fethiye Ömer Özyer Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2011 yılında mezun olmuştur. Lisans öğrenimini 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi kapsamında ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında stajyer öğretmenlik yapmıştır. 2015 yılında göreve başladığı Ufuk Üniversitesi’nde “Öğretim Görevlisi” olarak genel İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri vermeye devam etmektedir.


Öğr.Gör.Bükte AKKOYUNLU


Lisans eğitimini 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nde tamamlamış, aynı yıl Hacettepe Üniversite’sinde Pedagojik Formasyon eğitimi alarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Mezun olduktan sonra çeşitli özel kurumlarda hem Genel İngilizce hem de sınavlara yönelik İngilizce dersleri vermiştir. 2013 senesinde Hacettepe Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. Tez çalışması devam etmektedir. 2015 yılından itibaren Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.


Öğr.Gör.Arif YILDIZLI


Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Lisans öğreniminde, Belçika, HogeschoolGhent Üniversitesinde, Uygulamalı Dilbilim alanında erasmus öğrencisi olarak dersler aldı. 2014- 2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümünde doktora öğrenimine devam etmektedir. 30. ve 32. Ulusal Dilbilim Konferanslarına bildiri sunarak katılmıştır. 2016 senesinden beri Dilbilim Derneği üyesidir. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Akustik Sesbilim Laboratuvarında kuramsal sesbilgisi ve sesbilim eğitimi almıştır. Akademik ilgi alanları arasında Uygulamalı Dilbilim, Edimbilim ve sesbilgisi vardır. 2015’ten beri Ufuk Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 


Öğr.Gör.Murat ARSLAN


2012 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ‘nde İngiliz Edebiyatı yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eylül 2013 ve Haziran 2014 arasında Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda ve TÖMER’de İngilizce okutmanlığı /öğretmenliği yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren Ufuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri vermektedir.


Öğr.Gör.Tuğçe MERMER


2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2014-2015 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. 2015 yılında Türk Amerikan Derneği’nde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. Ekim 2015 tarihinden itibaren Ufuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 


Öğr.Gör.Fatma Zehra ÖZKAHYA


2014-2015 Akademik yıllı içerisinde Sakarya Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü`nden dereceyle mezun olmuştur. Takip eden akademik yıl, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki yine ilgili bölümde tezli yüksek lisansa başlamıştır. Profesyonel hayatına ilk olarak Sakarya Üniversitesi Vakıfları Koleji`nde başlamış olup bir akademik yıl boyunca devam etmiş, ardından Mart 2016`dan itibaren Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde “Öğretim Görevlisi” olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalar adına 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi HELTUS-Con konferansında ` InNeed of Career Planning DepartmentforEducationFaculties`, yine ayni yılda Sakarya Üniversitesi`nde ` Assessment of theCharacteristics of ELT Departmentsfor an EffectiveandSustainableTeacherEducation Program forQuality in HigherEducation`, 2016 yılında yine Hacettepe Üniversitesi’nde `Childs’ Acquisition of L2 English Morphology`, 2017 yılında ise Bülent Ecevit Üniversitesi’nce düzenlenen SCOFOLA konferansında `A Criticism of Universal Grammar`, GLOBELT konferansında `ExploringTheEffects of GenderandProficiencyLevels on Turkish EFL Learners’ Beliefsabout Language Learning: A Cross-SectionalStudy` makalelerini sunmuş ve son akademik çalışmasını aynı yıl içerisinde International Online Journal of EducationandTeaching`de yayımlatmıştır. 


Öğr.Gör.Şükran AKYÜZ


İzmir Anadolu Öğretmen Lisesinden 2011 yılında mezun olmuş, lisans öğrenimini 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi kapsamında Arı Okullarında bir dönem stajyer öğretmenlik yapmıştır. 2016 yılında göreve başladığı Ufuk Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak genel İngilizce dersleri vermeye devam etmektedir.


Öğr.Gör.Fatma Hande ALPER 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden 2002 senesinde mezun olmuştur. 2002 -2007 yılları süresince çeşitli ilköğretimlerde deneyim kazandı ve bu seviyelerdeki öğrencilere materyal geliştirme, müfredat programı hazırlığı ve müfredat çevirisi” gibi değişik konularda görev aldı. Görev aldığı okullarda birçok hizmet içi eğitim seminer ve konferanslara katıldı.2004 senesinde “British Council” tarafından verilen “‘Language AwarenessandTeachingMethodology” başlıklı değişik düzeylerde İngilizce dili eğitimi üzerine verilen hizmet içi eğitim kursunda eğitim görerek başarı ile mezun olmuştur.. 2011 senesinde Ankara Üniversitesi’nde üniversite düzeyinde İngilizce eğitimi vermeye başlamış, yine bu dönem boyunca eğitmen hocalar eşliğinde hizmet içi eğitim almıştır. Daha sonra çeşitli üniversitelerde, hem hazırlık öğrencilerine hem de mühendislik, tıp, siyaset bilimleri, adalet, vb bölümlerde İngilizce eğitimi vermiştir. Halen, Ufuk Üniversitesi’nde ESP –Akademik İngilizce dersleri vermektedir.

Öğr.Gör.Salih Emre GEÇİN


2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Gaziantep Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Okutmanı olarak çalışmaya başladı. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı bünyesinde Dil Bilgisi, Yazma Becerileri, İletişim Becerileri, Dil laboratuvarında Teknoloji Destekli Dil Becerileri ve Seçmeli İleri Okuma ve Seçmeli İleri Yazma dersleri verdi. Ayrıca, Modern Diller Akademik İngilizce birimi bünyesinde Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Mesleki Yabancı Dil dersleri verdi. 2012 yılında Amerika’da Indiana IUPUI Üniversitesi bünyesinde ELS Language Center’da 2 ay misafir öğretim görevlisi olarak ders gözlemlerinde bulundu. Yine 2012 yılında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Haziran 2016’da Zirve Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılarak Eylül 2016’da Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve halen buradaki görevine ve Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 

Öğr.Gör.Ayşe ARIĞ


2011 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi bölümü çift diploma programından mezun oldu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde eğitim aldığı “StateUniversity of New York ’ta” bulunan Language, Literature&Culture bölümünden mezun oldu. 2013-2016 yılları içerisinde ODTÜ İngiliz Dili Eğitimi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Tez çalışmasını üniversitelerde yürütülen öğretmenlik uygulamasının İngiliz Dili Öğretimi hakkındaki algıları üzerine etkilerini keşfetmek ve tanımlamak üzerine yapmıştır. 2011 senesinden beri aralıksız olarak farklı seviyelere ve yaş gruplarına yönelik ders vermiştir ve 2016-2017 akademik yılından itibaren Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Fransızca bilmektedir.

Öğr.Gör.Kübra YAZGI


2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümü, İngilizce Öğretmenliği programından mezun oldu. Mezuniyet sonrasında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Temel İngilizce Bölümünde meslek hayatına başladı. Temel İngilizce Bölümünde, Ölçme Değerlendirme Birimi Üyesi ve Seviye Koordinatörü olarak farklı görevler aldı. Modern diller ve Temel İngilizce Bölümlerinde Temel İngilizce, Akademik okuma ve yazma, Akademik konuşma dersleri verdi. Ocak 2017’den beri Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 


Öğr.Gör.Ayşe Nur EKİNCİ


Kırşehir Kaman İMKB Anadolu Öğretmen Lisesinden 2011 yılında mezun olmuştur. Lisans öğrenimini 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sırasında, Erasmus Programı kapsamında Polonya Krakow Pedagoji Üniversitesinde bir dönem İngiliz Dili Eğitimi dersleri almıştır. Lisans eğitimi kapsamında ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında stajyer öğretmenlik yapmıştır. 2015-2016 akademik yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Yabancı Diller Bölümünde okutman olarak görev yapmıştır. 2017 yılında göreve başladığı Ufuk Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak genel İngilizce dersleri vermeye devam etmektedir.


Öğr.Gör.Aslı GÜRBÜZ


2011’de Fethiye Ömer Özyer Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde 2016 yılında tamamladı. 2016’da Sınav Koleji’nde ingilizce öğretmenliği görevine başladı. 2017 yılından itibaren Ufuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.


Öğr. Gör. Serap AY

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nden ikincilik derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl, üstün başarı derecesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili EğitimiYüksek Lisans derslerine devam etti. 1989-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Biriminde İngilizce okutmanı olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde, Temel İngilizce, Yüksek Lisans ve Servis Dersleri Programı dahilinde İngilizce Bölüm dersleri verdi. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde düzenlenen YÖK Akademik Personeli, MEB ÖğretmenYetiştirme Programı, İçişleri Bakanlığı Personeli İngilizce Eğitimi, Dünya Bankası Personeli İngilizce Eğitimi, TOEFL, IELTS ve YDS programlarında aktif görev aldı. Bunun yanısıra, Akademik Yazma ve Okuma Teknikleri dersleri ve Özel Amaçlı İngilizce Öğretimi programlarında dersler verdi. 2011-2012 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Birimi bünyesinde gerçekleştirilen DyNED -Bilgisayar/Teknoloji Destekli İngilizce Dil Eğitimi Sistemi derslerine devam etti. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olarak TED Üniversitesi'nde göreve başladı. 2013-2016 yılları arasında MEGA Hafıza Hızlı Öğrenme, Beyin Eğitimi ve Yaratıcı Düşünme Merkezi'nde İngilizce Eğitim Koordinatörü ve Proje Sorumlusu olarak görevlendirildi. Halen, Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.


Öğr. Gör. Merve ÖZDEMİR

İlk ve orta öğretimini Adana’da tamamlamıştır. 2011 yılında Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından farklı özel kurumlarda temel İngilizce ve yabancı dil sınavına hazırlık dersleri vermiştir. 2013 yılında Gaziantep Zirve Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Okutmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları bünyesinde her seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ve dilbilgisi dersleri vermiştir. Ayrıca bu kurumda okuma becerisi dersi koordinatörlüğü yapmıştır. 2017 yılında Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen buradaki görevine devam etmektedir.

Öğr. Gör. Gamze Selin GÖZGENÇ


Özel Adana Kolejini bitirmesini takriben, Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini, burslu olarak ve onur öğrencisi derecesi ile Çağ Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Programında kendi ihtisas alanında tamamlamıştır. Kültürlerarası İletişimsel Yeterliliğin Yabancı Dillerde Edinimi konulu yüksek lisans tezinin eğitim kurumlarında sunumunu gerçekleştirerek, bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilmek noktasında daha fazla meslektaşına ulaşımını sağlamıştır. Birbirinden farklı özel eğitim kurumlarında İngilizce eğitmeni olarak görev almasının yanı sıra; bu kurumlarda İngilizce Bölüm Başkanı, Online Yabancı Dil Eğitim Programı Koordinatörü ve Müdür Yardımcılığı gibi idari pozisyonlarda da yer almıştır. Özel sektör çalışmaları ve deneyimlerinden sonra, devlet üniversitesi olan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. Buradaki akademik çalışmaları dahilinde, Materyal Hazırlama Üretme Geliştirme Komisyonu ve Sınav Komisyonu gibi birimlerde görev almıştır. Kendi alanındaki bilimsel gelişmelerin takibi amaçlı, ulusal ve uluslararası konferanslarda yer almıştır. 2017 yılında ise Ankara Ufuk Üniversitesi’ne Yabancı Diller Bölümü öğretim görevlisi olarak atandı. Üniversitemizde hala Müfredat Plan Program Komisyonu Üyesi, Akademik Etkinlik Kalite Kurulu Üyesi ve Ulaşım Komisyonu Başkanı olarak görevini yürütmektedir.