Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


  Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonun sağlanması

 

  Üniversitemizde düzenlenen tüm tören organizasyonlarının hazırlık aşamasından itibaren düzenlenmesi

 

  Protokol karşılama ve ağırlama işlerinin yürütülmesi

 

  Kişi ve kurumların konferans salonları taleplerinin karşılanması ve koordinasyonun sağlanması

 

  Üniversitemizin özel gün ve haftalarda düzenlediği toplantı, panel, konferans ve kokteyllerin organizasyonu

 

  Üniversitemizin gösteri, konser ve öğrenci bahar şenlikleri etkinliklerinin yanı sıra bilimsel ve sportif alanda düzenlenen yarışmaların organizasyonu

 

  Üniversitenin şenlik, tören, konferans ve dersliklerde kullanılacak ses ve görüntü sistemlerinin takibinin ve kontrolünün yapılması

 

  Vefat ilanlarının hazırlanması ve duyurulması

 

  Önem arz eden bilgilerin Üniversitemizin akademik ve idari personeline SMS veya WhatsApp yoluyla iletilmesi

 

  Üniversitemiz yerleşkelerinde stant açma ve afiş asma taleplerinin değerlendirilmesi ve takibi.

 

  Kurum içi ve kurum dışına hazırlanan ‘Teşekkür ve Takdir Belgesi’ koordinasyonunun sağlanması

 

  Rektörlük tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası ziyaret programlarının organize edilmesi

 

  Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel çalışmaların basın kuruluşlarıyla birlikte kamuoyuyla duyurulması

 

  Söz konusu etkinlik ve törenlerin izlenmesi ve sonrasında hazırlanan haber bültenlerinin basınla paylaşılması

 

   Etkinlik fotoğraf ve videolarının kaydedilmesi, yayınlanması ve arşivlenmesi.

 

  Üniversitemiz ve bağlı kuruluşlarına ilişkin basında yer alan haber ve yazıların takibinin yapılarak, Rektörlüğe bildirilmesi

 

  Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla gerekli basın açıklamalarının ve duyurularının hazırlanarak, yazılı ve görsel medyaya iletilmesi

 

  Basın toplantılarına ilişkin organizasyonların yapılarak, basın mensuplarına dağıtılacak ilgili dokümanları hazırlanması

 

  Basın mensuplarının sözlü veya yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya kuruluşları arasındaki doğru ve sağlıklı bilgi akışının sağlanması

 

  Üniversitemize ilişkin basında yer alan yanlış ve hatalı bilgiler içeren haber, yazı ve programlarla ilgili tekzip veya bilgilendirme yazılarının hazırlanması ve ilgili basın kuruluşlarınca yayınlanması

 

  Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan ‘Ufuk Haber Merkezi’nde etkinliklerimizden derlenen haber bültenlerinin yer alması

 

  Etkinlik duyurularının web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması

 

  Üniversitemizin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla Üniversitemizin dijital mecralarda temsil edilmesi

 

 

  Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin afiş ve davetiyesinin tasarlanması ve basımı

 

  Öğrenci diplomalarına ek olarak personel ve öğrencilerin kimlik kartı basımlarının yapılması

 

  Üniversitemizin tanıtıcı bilgilerinin yer aldığı basılı veya görsel reklamlarının (billboard, afiş, pankart, dergi, broşür, matbu evrak, takvim ajanda vb.) hazırlanması

 

  Üniversitenin kitaplarının basılması, telifler, yayın hazırlıkları.

 

 

Üniversitemizin resmi sosyal medya hesaplarının yönetilmesi

 

Sosyal medya gönderi ve hesaplarında gerekli tasarımların gerçekleştirilmesi

 

Gerçekleştirilen kongre, semposyum, kültür-sanat-spor etkinliklerinin sosyal medya araçları vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılması

 

Instagram, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarından üniversitemizin tanınırlığını arttıracak paylaşımların gerçekleştirilmesi

 

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen etkinliklerin takip ve koordinasyonu.

 

 

Fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılım sağlanması

 

Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu

 

Üniversitemizin reklam çalışmalarının organizasyonu ve gerçekleştirilmesi

 

Tanıtım günlerinin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi

 

Paydaş iletişiminin organizasyonu ve gerçekleştirilmesi

 

Ortaoğretim kuruluşlarıyla iletişim kurularak, öğrencilere üniversitemiz tanıtımının gerçekleştirilmesi.