Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


 

  Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonun sağlanması

  Üniversitemizde düzenlenen tüm tören organizasyonlarının hazırlık aşamasından itibaren düzenlenmesi

  Protokol karşılama ve ağırlama işlerinin yürütülmesi

  Kişi ve kurumların konferans salonları taleplerinin karşılanması ve koordinasyonun sağlanması

  Üniversitemizin özel gün ve haftalarda düzenlediği toplantı, panel, konferans ve kokteyllerin organizasyonu

  Üniversitemizin gösteri, konser ve öğrenci bahar şenlikleri etkinliklerinin yanı sıra bilimsel ve sportif alanda düzenlenen yarışmaların organizasyonu

  Üniversitenin şenlik, tören, konferans ve dersliklerde kullanılacak ses ve görüntü sistemlerinin takibinin ve kontrolünün yapılması

  Vefat ilanlarının hazırlanması ve duyurulması

  Önem arz eden bilgilerin Üniversitemizin akademik ve idari personeline SMS veya WhatsApp yoluyla iletilmesi

  Üniversitemiz yerleşkelerinde stant açma ve afiş asma taleplerinin değerlendirilmesi ve takibi.

  Kurum içi ve kurum dışına hazırlanan ‘Teşekkür ve Takdir Belgesi’ koordinasyonunun sağlanması

  Rektörlük tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası ziyaret programlarının organize edilmesi

     

  Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel çalışmaların basın kuruluşlarıyla birlikte kamuoyuyla duyurulması

  Söz konusu etkinlik ve törenlerin izlenmesi ve sonrasında hazırlanan haber bültenlerinin basınla paylaşılması

   Etkinlik fotoğraf ve videolarının kaydedilmesi, yayınlanması ve arşivlenmesi.

  Üniversitemiz ve bağlı kuruluşlarına ilişkin basında yer alan haber ve yazıların takibinin yapılarak, Rektörlüğe bildirilmesi

  Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla gerekli basın açıklamalarının ve duyurularının hazırlanarak, yazılı ve görsel medyaya iletilmesi

  Basın toplantılarına ilişkin organizasyonların yapılarak, basın mensuplarına dağıtılacak ilgili dokümanları hazırlanması

  Basın mensuplarının sözlü veya yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya kuruluşları arasındaki doğru ve sağlıklı bilgi akışının sağlanması

  Üniversitemize ilişkin basında yer alan yanlış ve hatalı bilgiler içeren haber, yazı ve programlarla ilgili tekzip veya bilgilendirme yazılarının hazırlanması ve ilgili basın kuruluşlarınca yayınlanması

  Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan ‘Ufuk Haber Merkezi’nde etkinliklerimizden derlenen haber bültenlerinin yer alması

  Etkinlik duyurularının web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması

  Üniversitemizin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla Üniversitemizin dijital mecralarda temsil edilmesi

     

  Üniversitemizde gerçekleştirilen akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin afiş ve davetiyesinin tasarlanması ve basımı

  Öğrenci diplomalarına ek olarak personel ve öğrencilerin kimlik kartı basımlarının yapılması

  Üniversitemizin tanıtıcı bilgilerinin yer aldığı basılı veya görsel reklamlarının (billboard, afiş, pankart, dergi, broşür, matbu evrak, takvim ajanda vb.) hazırlanması

  Üniversitenin kitaplarının basılması, telifler, yayın hazırlıkları.