Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri


 

DEVAM EDEN (ESKİ KAYITLI) ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ

 

1-Devam eden eski kayıtlı öğrencilerimiz Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında (OBS) Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaparak sadece bulunduğu yarıyıla ait dersleri  seçecektir.

2-Öğrenci ders seçimini yaptıktan sonra öğrenci bilgi sisteminde ödemesi gereken tutar gözükecektir.

2020-2021 Bahar yarıyılı için  lisansüstü programların ödemeleri 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında ilgili banka hesabına ödemesi gerekmektedir.

3- Ödeme onayladıktan sonra öğrenci bilgi sistemi otomatik olarak derslere onay verecektir.

4- Ders seçimi yaptığı halde belirtilen tarihler arasında ödemesi gözükmeyen öğrencinin ders kaydı silinecektir.

5- Tezli programlarda 3.yarıyılda Seminer ve Tez Dersi seçilecektir.*

Öğrenci Tez Bedelini iki taksitte ödemek isterse eğer;   (01-31 Mart  2021 ve 01-30 Nisan 2021) tarihlerinde yapılan ödeme dekontları ile birlikte TEZ BİLGİ FORMU’nun Enstitüye teslim edilmesinden  sonra Tez Dersi öğrenci adına  Enstitü tarafından seçilecektir.

6-Eğitim-Öğretim ücretlerini Enstitü sayfasında ilan edilen ilgili banka hesabına yatırılması gereklidir.

-Kayıtlı olan tüm öğrencilerin her dönem başında ders kaydını yapmaları zorunludur.

-Sadece tez çalışmasını alacak olan tezli öğrenciler sistemden Tez’i seçeceklerdir.

-Öğrenim ücretinin akademik takvimde belirtilen kayıt  tarihlerinden  sonra  yatırılması durumunda aylık %3 gecikme bedeli uygulanmaktadır..

-Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemeyen veya kayıt yaptırmayan öğrenciler Pasif duruma düşer, öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez, askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

7- 3.yarıyıl öğrencileri ders kaydı yaparken programda ki “Tezli” ve “Tezsiz” ayrımına dikkat ediniz.

8- 5. ve 6.Yarıyılda tez dersini seçen öğrencilerin dilekçe ve formlarda yer alan "Tez Dilekçe ve Formlar" sayfasında yer alan Tez süresi uzatma dilekçesi ve Tez uzatma bedelinin ödendiğine dair dekontu enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Muhasebe İletişim: ogrencibilgi@ufuk.edu.tr

Enstitü İletişim: sosbil@ufuk.edu.tr