Dilekçeler ve Formlar


YÜKSEK LİSANS TEZİ İLE İLGİLİ FORM VE DİLEKÇELER

GENEL DİLEKÇE VE FORMLAR

DİĞER FORM VE DİLEKÇELER

DOKTORA PROGRAMI TEZ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİLEKÇE VE FORMLAR

MÜLAKATI KAZANAN  LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİLEKÇE VE FORMLAR

AKADEMİK FORMLAR (Öğretim Üyeleri İçin)