Diploma ve Mezuniyet İşlemleri


Mezuniyet İşlemleri İçin Açıklama

  • Programı Tezli/Tezsiz mezun olamayı hak kazanan öğrenciler “Geçici Mezuniyet Belgesi Başvuru Dilekçesini” doldurup, dilekçenin ikinci sayfasınıUfuk Üniversitesi İncek Kampüsü Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne onaylatıp enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Dilekçeyi enstitüye teslim ettiğiniz tarihten itibaren 15 gün içerisinde “Geçici Mezuniyet Belgeniz” hazırlanacaktır.
  • Dilekçenin ekine Öğrenci Kimlikleri ve T.C. Kimlik Kartı fotokopisi eklenmelidir.
  • Diplomalar çıkarılıncaya kadar öğrenciye Geçici Mezuniyet Belgesi verilmektedir.
  • Diplomaları basılmış olan öğrenciler diplomalarını almaya gelirken verilmiş olan “Geçici Mezuniyet Belgesini” enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde diploma verilemez. 
  • Diplomalar basımı hakkında Enstitü ile iletişime geçiniz.
  • Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma ve hazırlanan Transkript sadece öğrenciye teslim edilir. Anne, baba, eş ya da çocuklara teslim için noterden vekalet alınması ve alan kişinin ise kimlik fotokopisi ile Enstitüye müracaat etmesi gerekmektedir.
  • Belgeler kargo ya da posta yoluyla gönderilemez.
  • Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin çıkması için istenilen evraklar kesinlikle eksiksiz olmalıdır. Aksi taktirde oluşabilecek mağduriyetten öğrenci sorumludur.
  • Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesinin kayıp olması durumunda yasal kayıp işlemlerinin (Gazete İlanı) yapılması neticesinde tekrar çıkarılabilir. Bu belgelerin yenileme ücretleri ise kayıp için müracaat edilen Eğitim Öğretim yılında ki Mütevelli Heyeti tarafından belirlemiş olan cari bedel talep edilir.