Duyurular


Öğrenci Temsilcisi Seçim Duyurusu  


Ufuk Üniversitesi Topluma Hizmet Etmeye Devam Ediyor !

Eğitim Fakültesinde her dönem verilen Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimize bir toplumun bireyi olduklarını hatırlatması ve yardımlaşmanın önemini vurgulaması açısında önem arzetmektedir. Ders kapsamında öğrencilerimiz bu dönem sekiz farklı okula yardımda bulundu. Yardımlarını gerekli yerlere ulaştırabilmeleri için öncelikle sponsor gerekliliğinden dolayı iletişim becerilerini devreye soktular ve nihayetinde küçücük çocukların yüzlerinde tebessümleri görmek onların tüm yorgunluklarını giderdi.

Öğrencilerimiz topluma hizmet edebilmek amacıyla tespit ettikleri okullarda öncelikle ihtiyaç tespitine yönemiş olup, sonrasında sponsor arayışlarına girişmişlerdir. Yapılan faaliyetler arasında anaokulların yenilenmesi (parke döşenmesi, pencere ve perde yenilemeleri, vb.), sosyal medya aracılığıyla oluşturulan platformlarda başlatılan kitap toplama kampanyası ile kütüphanelerin yenilenmesi dikkat çekti. Öğrencilerimiz yaptıları yardımlarda öncelikli hedeflerinin okullardaki eğitim ortamlarının çocukların kullanımına daha elverişli, daha sağlıklı ve daha az tehlikeli hale getirilmesi olduğunu belirtmiştir.

Çeşitli köy okullarına kırtasiye yardımları, Doğu Anadolu Bölgesindeki okullara yine sponsorlar yardımıyla kılık-kıyafet (bot-mont) yardmının yapılması; ayrıca ihtiyacı olan okullarda ihtiyaç tespiti sonrasında teknolojik ürün yardımınının yapılması öğrencilerimizin topluma hizmet girşimlerindendir.