Duyurular


 

 

 

 

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge yapılan değişiklik;

Lisansüstü Tezlerin Toplanması
Madde 4:
(4) Kompakt Disklerin Hazırlanması:
ç) Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD’ ye kaydedilmelidir. 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel veriler ve ıslak imzalar maskelenmeli veya çıkarılmalıdır. Şeklinde düzenlenmiştir.

 Öğrencilerimiz Yukarıda belirtilen düzenlemeyi içeren yönerge metni'ne  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp   adresinden ulaşabilirler.

 

 

 

 

 

ULUSAL TEZ MERKEZİNE YÜKLENECEK TEZ KABUL ONAY SAYFASI VE KİŞİSEL VERİLER

Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu “Kabul Onay Sayfası” ile birlikte yükleniyordu.  Kişisel verilerin korunması açısından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2020 tarih ve 36054236-806.01.03-E.32794 sayılı yazısı ile bundan sonraki süreçte Ulusal Tez Merkezine yüklenecek tezlerin “Kabul Onay Sayfası” olmaksızın sisteme yüklenmesine karar verilmiştir.

 

 

  • ORCİD numarası alınması hakkında önemli duyuru tıklayınız.

     Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı için tıklayınız!

           ORCID numarası nasıl alınır? Tıklayınız!

 

 

  • Uzaktan Eğitim dersleri için üniversitemiz “Microsoft Teams” yardımcı programı kullanmaktadır. Üniversitemiz: https://www.ufuk.edu.tr/microsoft-teams  linkinden indirebilirsiniz.

 

 

 

  • Ales'e Eşdeğer Kabul Edilen Sınavlar ve Puan Tablosu   Tıklayınız