COVİD-19 KAPSAMINDA 2021-2022 AKADEMİK YILI İŞLEYİŞİNE YÖNELİK KARARLAR