MESLEK YÜKSEKOKULU EK SINAVLAR HK.

2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesi gereği Meslek Yüksekokulumuza bağlı programlarda 2015-2016 / 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı kaydını yaptırıp azami süresini tamamlayan ancak mezun olamayan öğrenciler için; Üniversitemiz Senatosunun 08.07.2019 tarih ve 2019/05 sayılı kararı ile 2020-2021 Eğitim –Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirlenen 1. EK SINAV 22-26 Şubat 2021 tarihlerinde 2. EK SINAV 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında  yapılacaktır.

Ek sınava girmek isteyen öğrencilerin, 12.02.2021 tarihine kadar "Ek Sınav Başvuru Dilekçesi" ile Meslek Yüksekokul Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

 

Sınav ücreti her ders için 384,00 TL’dir.