PANDEMİ SÜRECİ KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ