Fakülte Hakkında


Yalnız nitelikli savcı, hakim ve avukat gibi profesyonel meslek mensuplarını değil, aynı zamanda evrensel hukuk ilkelerini öğrenmiş bireyleri yetiştirmeyi hedef edinen Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2002 yılında 14 öğrencisi ile Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarımızı veren Fakültemizin Kurucu Dekanı Ankara Üniversitesi Hukuk ve Eğitim Fakültesi Önceki Dekanlarından Prof. Dr. Ali Naim İNAN’dır. Fakültemizin Dekanlık görevini, Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN yürütmektedir. 

Fakültemizdeki öğrenim yıllık ve dönemlik derslerden oluşan 4 yıllık akademik programı kapsamaktadır. Teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Kamu ve Özel Hukuku, Hukuk Felsefesi ile Usul Hukuku gibi hukuk eğitim ve öğretiminin olmazsa olmaz dersleri yanında yeni gelişen hukuk dallarıyla ilgili olarak seçimlik dersler içermekte ve içeriklerin her yıl yeni alanlardaki gelişmelerle uyumuna gayret gösterilmektedir.Fakültemiz tarafından her yıl güncel gelişmeler ışığında konferanslar düzenlenmektedir.

Türkiye’de ilk olarak, her bahar yarıyılında, Medeni ve Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku alanlarında ve tümü ile uygulamaya yönelik olmak üzere tercihen yargı alanında uzmanlaşmış hukukçular tarafından Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarından oluşan uygulama dersleri Fakültemizde yapılmaktadır. Bu derslerde, öğrenciler önceki yıllarda teorik olarak elde ettikleri bilgileri tekrarlamak imkanına sahip oldukları gibi, bilgilerini bu uygulamalarda pekiştirmektedirler.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek hukukçuların hukuk kültürü yanında mutlaka yabancı dil bilgileri ile de donanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle zorunlu hazırlık sınıfında verilen “Temel İngilizce” yanında öğrenim süresince “Mesleki İngilizce” dersleri de verilmektedir. 2015-2016 Güz Döneminden itibaren Fakültemiz % 30 İngilizce Hukuk Öğretimini sunmaktadır. Bu çerçevede dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik dersler yanında temel hukuk derslerinin bazıları ve seçimlik dersler de İngilizce verilmektedir.

Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duymaktayız. Fakültemiz öğrencileri 2009 yılında “Mahmut Esat Bozkurt Kurgusal Duruşma Yarışması’nda” üçüncü olmuşlardır.Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz ile bağlarımızı korumakta ve başarılarını memnuniyetle izlemekteyiz. Adalet Bakanlığının açtığı Hakimlik ve Savcılık sınavlarında öğrencilerimiz başarıları ile dikkat çekmişlerdir. 

Fakültemiz 2013 yılında Ankara İncek’te bulunan Prof. Dr. Rıdvan Ege Kampüsü’ne taşınmış olup, eğitimine öğrencilerimizin rahatlıkla kullanabileceği amfilerde devam etmektedir.  

Fakültemiz kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında  tezli yüksek lisans programı açmış, Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı 2012-2013  Bahar Döneminde, Özel Hukuk Yüksek Lisans programı da 2013-2014 Güz Döneminde eğitime başlamıştır.

Fakültemiz Prof. Dr. Ali Naim İNAN Hukuk Kütüphanesiyle 5.000 ciltlik hukuk uzmanlık kitaplığı ile ilk vakıf üniversitesi hukuk fakültesi olma özelliğine sahip olmuştur. Yeni yerleşkemizle birlikte hukuk fakültesi kütüphanesi merkez kütüphanemize dahil olmuş ve güncelleştirilmiştir. Ufuk Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Demiray’ın editörlüğünü yaptığı “Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi” ilk sayısını 2013 yılında çıkarmış olup yılda iki kez okuyucuyla buluşmaktadır. 

Çok karşılaşılan bir soru olan Hukuk Fakültesi mezunlarının iş olanakları hakkında şu bilgiler verilebilir. Hukuk Fakültesi mezunları, sadece hukuk mezunlarının girebileceği avukatlık, adli yargı hakimliği, savcılık, noterlik, hukuk fakültelerinde akademisyenlik, arabuluculuk mesleklerinde çalışma olanağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar serbest avukat olarak ya da bir avukatlık bürosunda veya bir kamu veya özel kuruluşa bağlık avukat olarak çalışmaları mümkündür. Avukat olmak isteyen hukuk fakültesi mezunları, Baro nezdinde yapılacak bir yıllık stajın ardından avukatlık mesleğine başlayabilmektedirler. Ayrıca, mezunlarımız kamu veya özel sektörde yöneticilik, müfettişlik gibi istihdam olanaklarının yanında, dışişleri, idari teşkilat, emniyet alanlarında da görev alabilmektedirler.

Neden Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini Seçmelisiniz?

Ufuk Üniversitesi’nde İngilizce Hukuk Öğrenimi Hakkında Bilgi