Güvenlik Müdürlüğü


Ufuk Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğine göre Üniversite Genel Sekreterliği bünyesinde, İncek Kampüsü beşinci katta ve zemin katta hizmet vermektedir.

Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsü,Balgat Merkez Kampüsü ve Ek bina(UFSEM) koruma ve güvenliğinin sağlanması konusunda mesai saatleri içi ve dışında kontrolü sağlamak, her türlü afet ve muhtemel yıkıcı faaliyetlere, sabotaj, soyguna karşı caydırıcı,  önleyici ve durdurucu tedbirleri almak, Üniversite mensuplarının ve öğrencilerimizin günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğini sağlamak, kampüsler içi trafik düzeninin temini amacıyla denetim yapmak ve ilgili mercileri vakit geçirmeden uyarmak, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarını sağlamak ve Üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunmasını ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını; memnuniyet ilkesini ön planda tutarak hiç kimseyi rahatsız etmeden, insan onuruna yakışır, çağdaş, şeffaf, eşit, Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde kabul gören, etkin ve verimli hizmet sunmayı amaç edinmiştir.  Güvenlik görevlileri binaların ve her türlü tesislerin gündüz ve gece güvenliğinin sağlanması, Üniversitede düzenlenen etkinliklerde ve sınavlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ana girişlerde araç ve şahıs kontrolleri; gibi değişik alanlarda görev yapmaktadırlar.