Hakkımızda


 

  EĞİTİM HEDEFLERİ  

Program Yeterliği 1: Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olan

Program Yeterliği 2: İletişim becerilerine sahip olan

Program Yeterliği 3: Ekip üyesi olarak işbirliği yapan

Program Yeterliği 4: Yönetici, lider ve rol model olan

Program Yeterliği 5: Profesyonel tutum ve davranışlar sergileyen

Program Yeterliği 6: Sağlık savunucusu olan

Program Yeterliği 7: Bilimsel yöntemleri kullanarak yaşam boyu öğrenen ve öğreten

                                                                                                                                       "...HEKİMLER YETİŞTİRMEK"

 

  ARAŞTIRMA HEDEFLERİ  

1. Araştırma etik değerlerini anlamak ve gözetmek

2. Güncel araştırma yöntem/tekniklerini takip etmek ve uygulamak

3. Bilimsel araştırmaları destekleyen iç ve dış kaynakları takip etmek, bu kaynaklardan yararlanmak ve etkin değerlendirmek

4. Çok disiplinli araştırmalara öncelik vermek

5. Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projeleri tasarlamak, biçimlendirmek, yönetmek ve bilimsel ürünlere dönüştürmek

6. Araştırma sonuçlarını etki faktörü yüksek uluslararası platformlarda sunmak, yayınlamak ve bu şekilde tanınırlığı artırmak

7. Araştırıcı niteliğini ve motivasyonunu artırmak

8. Araştırma altyapısını geliştirmek ve güncel yaklaşımları takip etmek

 

 

  HİZMET HEDEFLERİ  

1. Hizmet anlayışını insan sevgisi, iletişim becerisi, etik değerlere bağlılığı esas alarak, tüm personelin farkındalığını arttıracak şekilde sürekli güncelleyerek geliştirmek

2. En yüksek tıp teknolojisi, donanım, tıbbi yetkinlik ve hizmet kalitesini topluma ve hastalara duyarlı ve eşit şekilde sunmak