Yabancı Diller Bölümü Hakkında


Yabancı Diller Bölümü, Ufuk Üniversitesi'nin tüm ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil eğitim ve öğretimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek ve bölüm derslerini etkin bir şekilde izleyebilecek becerileri kazandırmaktır.

 

GENEL BİLGİLER

Neden İngilizce Hazırlık Eğitimi?

 • İngilizce hazırlık eğitiminin amaçları;
 • Öğretim dili İngilizce olan derslerde ve akademik hayatta başarı sağlayacak İngilizce seviyesini yakalamak,
 • Bilim alanları ile ilgili yayınları izleyebilmek,
 • Bilimsel etkinliklere katılma yeteneği kazanmak,
 • İş yaşamında ve sosyo-kültürel hayatta iletişim yeterliliği sağlamak olarak sıralanabilir.

 

Devam zorunluluğu

 • Hazırlık sınıfında derslere devamlılık zorunludur, isteğe bağlı değildir.
 • Devamsızlık her dönem için ayrı değerlendirilmektedir.
 • Her dönem toplam ders saatinin %20’si ile “devamsızlık” sınırlandırılmıştır.
 • Alınan herhangi bir sağlık raporu bu süreye dâhil edilmez.
 • Akademik başarısızlıktan ve/veya devamsızlıktan kalan öğrenci, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar eder ve buna takriben ikinci yıl da kalması durumunda öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

 

 İçerik

Hazırlık sınıflarında dersler dil öğrenmek için gereken beceriler (okuma, yazma, konuşma, dinleme)  bir bütün olarak işlenir. Ders içerikleri düzeylere göre farklılık göstermekle birlikte Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak A1 (Elementary) ile B1+ (İntermediate) düzeyinde oluşturulur. İngiliz Dili Eğitimi (ELT) Hazırlık sınıfında ders içeriği B2 (Upper- intermediate) düzeyinde hazırlanmaktadır.

 

Ders kitapları hakkında

Hazırlık Sınıfları ders kitapları, Open Mind (Beginner / Elemantary / Pre- Intermediate / Intermediate) ve Skillful 1 ListeningandSpeaking, Reading andWriting  olarakSkill(Beceri ) Kitapları ve dört adet okuma kitabı  şeklindedir. İngiliz Dili Eğitimi Hazırlık Sınıflarında bu kitapların farklı seviyeleri uygulanmaktadır.

 

GENEL SINAVLAR:

 • a) Muafiyet Sınavı (ProficiencyExam)
 • Muafiyet sınavı, Eylül ayında yapılan, hazırlıktan muaf olup olmadığınızı belirleyen sınavdır.
 • b) Seviye Belirleme Sınavı (PlacementExam)
 • Seviye belirleme sınavı ise hangi düzeyde yabancı dil hazırlık eğitimine başlayacağınızı belirleyen sınavdır.

 

 Dönem İçi Sınavlar

Her yarıyılda 3 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı olmak üzere toplam 4 sınav uygulanmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ve bunlara ek olarak dil ve kelime bilgisi ölçülür.

 

 • Ara Sınavlar (Quizzes)

Güz döneminde üç ve bahar döneminde üç adet olmak üzere yapılan ara sınavlardır.

 • Dönem Sonu Sınavları (MidtermExams)

Güz döneminde bir ve bahar döneminde bir adet olmak üzere yapılan ara sınavlardır.

 • E-bookSınavları (E-bookQuizzes)

Güz döneminde iki ve bahar döneminde iki adet olmak üzere yapılan kısa sınavlardır.

 • Yıl Sonu Yeterlik Sınavı (ProficiencyExam)

Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda yapılan, yıl sonu başarınızı belirleyen sınavdır. Yeterlik sınavına girmek zorunludur.

 

Genel not değerlendirmesi

Akademik yıl içi tüm sınav ve performans değerlendirme notlarının %40’ı ve Haziran ayında yapılan ‘İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı’ndan alınan puanın %60’ı bir araya getirilir. Hazırlık sınıfını başarılı tamamlayabilmek için elde edilen sonucun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.  Bu sonuca ulaşan öğrenciler tamamen (%100) veya kısmen (%30) İngilizce eğitim ve öğretim yapılan ön lisans, lisans öğretim programlarına devam etmeye hak kazanır.

 

Ödevler:

 

 • a) E-books: Öğrencilerin internet üzerinden her dönem ikişer adet olmak üzere okuması gereken kitaplardır.
 • b) Online ödevler: Öğrencilerin kitaplarındaki şifreleri kullanarak bilgisayar aracılığı ile yapacakları ödevlerdir.
 • c) Haftalık çalışma kâğıtları: Öğretim elemanı tarafından sınıfta işlenip bitirilen ünitelerin çalışma kâğıtları öğrencilere verilir. Bir sonraki gün, sınıfta çalışma kâğıtlarının değerlendirmesi yapılır.

 

Hazırlık öğrencisi,

 •  Ders içi aktivitelere istekli olarak katılır.
 • Öğretim elemanları ve arkadaşları ile İngilizce konuşmaya çalışır.
 • Derste anlatılanları dikkatlice dinler, not alır.
 • Sınıfa, gerekli ders materyallerini ve sözlüğünü getirir.
 • Dersi kaçırmamaya özen gösterir. Kaçırdığı ders konularını mutlaka telafi eder.
 • Derste anlatılanı anlamadığı zaman soru sormaktan kaçınmaz.
 • Hata yapma endişesi taşımaz; hatalardan öğrenmeye çalışır.
 • Merak eder, araştırır, kendini geliştirir.
 • Sınıf ve kampüs dışında da yabancı dil ile olan birlikteliğini arttırabilecek okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak aktivite ve etkinliklerde bulunur.
 • Öğrenmenin kalıcı hale gelebilmesi için düzenli tekrarlar yapar ve bir çalışma programı oluşturur.