Hizmetler


  • Öğrencilerin Kayıt-Kabul İşlemleri
  • Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçişler
  • Ders Kayıtları
  • Öğrencilerimizin İhtiyaç Duydukları Resmi Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, vb.)
  • Öğrenci Kimlik Kartı
  • Askerlik İşlemleri
  • Diploma ve Diploma Eki İşlemleri
  • Mezuniyet İşlemleri
  • Üniversiteden Çıkış İşlemleri
  • Yönetmelik, Yönergeler Hakkında Bilgilendirme