İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ


İşyerlerimiz olan hastane ve üniversite bünyesinde çalışanların maruz kaldığı risk etmenine bağlı olarak çeşitli nedenlerden kaynaklanan meslek hastalığI ile iş kazalarından korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, politika ve hedeflerin oluşturulması, tehlike ve risklerin planlı ve sistemli bir şekilde belirlenmesi, bunlara ilişkin faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, etkin biçimde uygulanması ve kesintisiz kontrol edilmesi süreçlerinin toplamıdır.