Mütevelli Heyet Üyeleri


 

Mütevelli Heyet Üyeleri

Prof.Dr. Rıdvan  EGE  

Onursal Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı  

Op.Dr.   Orhan   GİRGİN 

Başkan  

Prof.Dr. Haluk    YETKİN   

Üye  (Başkan V.)  

Prof.Dr. Tevfik TEZCANER

Üye (Rektör)      

Yekta Güngör ÖZDEN 

 Üye  

Prof.Dr. Ufuk EGE UYGUR 

 Üye  

Op.Dr. Behçet SEPİCİ  

 Üye  

Sadiye TANGÖR   

 Üye  

Av.Mahmut Emin  VAROL 

 Üye