Personel Müdürlüğü


KAYSİS "Kamu Mevzuat Sistemi"

Hizmet Envanteri

2547 Sayılı Kanunda Sözü Geçen Kurulların İşleyişi Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

Ufuk Üniversitesi Özgeçmiş Formatı

Kamu Görevlileri Etik Kuralları

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü Faaliyet Raporu

Ufuk Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama/Görev Süresi Uzatma/Unvan Değişikliği İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Süreçlerinde Görev Alan Juri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar

Ufuk Üniversitesi Yönetici Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Akademik Personel Nöbet Ücretleri Usul ve Esasları

Ösym'nin Ulusal Ve Uluslararasi Yabanci Dil Sinavlari Eşdeğerlikleri

Staj İş ve İşlemleri Uygulama Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Personelin Yaş Haddi Nedeni İle İlişiklerinin Kesilmesi İle İlgili Usul ve Esaslar

Ufuk Üniversitesi Akademik Personel İş ve Görev Tanımları Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi TUS Araştırma Görevlisi Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

Ufuk Üniversitesi İdari Personel Atama İş ve İşlemleri Usul ve Esasları

T.C.Ufuk Üniversitesi Akademik ve İdari Personel İle Temsilci Öğrencilerin Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel / Akademik Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi

Kısa Süreli Bilimsel/Akademik Etkinliklere (3 aya kadar) Katılım Desteği Başvuru Formu

Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Başvuru Formu (Kongre,Panel,Çalıştay vb.)

Yurt İçi / Yurt Dışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinlik Katılımı Maddi Destek Bildirim Beyannamesi