Senato Üyeleri


SENATO

Rektör 

Prof.Dr.

Tevfik TEZCANER

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.

Ahmet ŞENGÜN 

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.

Mehmet TOMANBAY

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr.

Mustafa KILIÇ 

Fen-Edebiyat Fak Dekan V.

Prof.Dr.

N.Refia PALBIYIKOĞLU

Hukuk Fakültesi Dekanı  

Prof.Dr.

Lütfi Şanal GÖRGÜN

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.

Prof.Dr.

Gülen Elmas ARSLAN

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr.

Şebnem GÜLEN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

Prof.Dr.

Bilge ONARLIOĞLU 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.

Mehmet TOMANBAY

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.

Özlem ASLAN

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.

Erdoğan ÖNER 

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü 

Prof.Dr.

Sibel SERİN KILIÇOĞLU

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.

Türkmen DERDİYOK

Eğitim Fakültesi Temsilcisi 

Prof.Dr.

Mehmet DEMİREZEN

Fen-Edebiyat Fak Temsilcisi 

Prof.Dr.

Emel ERDOĞAN BAKAR

Hukuk Fakültesi Temsilcisi 

Prof.Dr.

Ahmet MUMCU

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi

Prof.Dr.

Sencer İMER

Tıp Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr.

Ahmet Hakan HALİLOĞLU