Senato Üyeleri


Prof.Dr.

Sertaç Hami BAŞEREN

Rektör V.

Prof.Dr.

Mustafa KILIÇ 

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.

Prof.Dr.Emel Erdoğan BAKAR

Fen-Edebiyat Fak Dekanı

Prof.Dr.

Sertaç Hami BAŞEREN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.

Gülen Elmas ARSLAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı

Prof.Dr.

Şebnem KAVAKLI 

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.

Bilge ONARLIOĞLU 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 

Prof.Dr.

Mehmet TOMANBAY

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr.

Özlem ASLAN

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr.

Türkmen DERDİYOK 

Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Prof.Dr.

Erdoğan ÖNER 

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr.Gör.

Mukaddes BOZKURT

Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.

Prof.Dr.

Ahmet MUMCU

Hukuk Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr.

Mehmet DEMİREZEN

Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr.

Niyazi ERDOĞAN 

İktisadi ve İdari Bil.Fak.Temsilcisi

Prof.Dr.

Eda KARACA 

Fen-Edabiyat Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr.

A.Hakan HALİLOĞLU

Tıp Fakültesi Temsilcisi