Tez İşlemleri


 

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge yapılan değişiklik;

Lisansüstü Tezlerin Toplanması
Madde 4:
(4) Kompakt Disklerin Hazırlanması:
ç) Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek (referansno.RAR) CD’ ye kaydedilmelidir. 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel veriler ve ıslak imzalar maskelenmeli veya çıkarılmalıdır. Şeklinde düzenlenmiştir.

 Öğrencilerimiz Yukarıda belirtilen düzenlemeyi içeren yönerge metni'ne  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezTeslimKilavuz.jsp  adresinden ulaşabilirler.