Yönetim


Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU

 

Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL

 

Bölüm Başkanı

Prof.Dr.Özlem ASLAN

 

Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU

Prof.Dr.Özlem ASLAN

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU

Prof. Dr. Mustafa CESUR

Prof.Dr.Özlem ASLAN

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan ERTUĞ