Yönetim


Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof.Dr. Özlem ASLAN

 

Yüksekokul Kurulu

Prof.Dr.Özlem ASLAN

Prof. Dr. Mustafa CESUR

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL

Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Özlem ASLAN

Prof. Dr. Mustafa CESUR

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan ERTUĞ