Yönetim Kurulu


Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Tevfik TEZCANER

Başkan

Rektör

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Üye

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. N.Refia PALABIYIKOĞLU

Üye

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. L.Şanal GÖRGÜN

Üye

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Gülen Elmas ARSLAN

Üye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Şebnem GÜLEN

Üye

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Erdoğan ÖNER

Üye

Senato Temsilcisi

Prof.Dr. Coşkun İKİZLER

Üye

Senato Temsilcisi

Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY

Üye

Senato Temsilcisi