Hemşirelik Yüksekokulu


 

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılı güz döneminde akademik faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuz, ilk mezunlarını 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Lisans düzeyinde eğitim verilen okulumuzda eğitim dili Türkçe’dir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Yüksek Lisans Programları açılmıştır.
Hemşirelik lisans programımızın amacı; bilimsel ve eleştirel düşünebilen, hümanist, doğaya ve çevresine duyarlı, farklı disiplinlerle birlikte bir ekip üyesi olarak çalışabilen, araştıran, eğiten, uygulayan, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmektir.
 
MİSYON ve VİZYON

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak misyonumuz;

Bilimsel bilginin ışığında araştıran, sorgulayan, fikirlerini özgürce ifade eden, alanında yetkin ve yeterli, hümanist, doğaya ve çevreye duyarlı, disiplinler arası çalışmaya yatkın, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş,

Mesleki etik değerler doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren,

Ülkenin sağlık politikalarının belirlenmesine katkı sağlayan ve sorumluluk sahibi hemşireler yetiştirmektir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, yüksek memnuniyet yaratan, tercih edilen, saygın ve hemşireliğin geleceğine yön veren öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

 
 DUYURULAR ve ETKİNLİKLER

2020-2021 DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANLARI