Hemşirelik Yüksekokulu


 

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılı güz döneminde akademik faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuz, ilk mezunlarını 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Lisans düzeyinde eğitim verilen okulumuzda eğitim dili Türkçe’dir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Yüksek Lisans Programları açılmıştır.
    

 

 
Hemşirelik lisans programımızın amacı; bilimsel ve eleştirel düşünebilen, hümanist, doğaya ve çevresine duyarlı, farklı disiplinlerle birlikte bir ekip üyesi olarak çalışabilen, araştıran, eğiten, uygulayan, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmektir.
   

 

Misyon 
     
Vizyon
     
Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu;
•    Demokratik ve bilimsel öğrenme ortamı hazırlamayı,
•    Etik değerler ve bilimsel bakış açısına sahip olan yaratıcı hemşireler yetiştirmeyi,
•    Hümanist, doğaya ve çevresine duyarlı, disiplinler arası çalışma anlayışına sahip, araştıran, eğiten, uygulayan ve liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmeyi  görev edinmiştir. 
     
Vizyonumuz; Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında; demokratik düşünce, bilimsel yaklaşım ve etik kurallara bağlı çalışabilen, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, uluslararası hemşirelik standartlarını karşılayabilecek nitelikte hemşireler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.
 
 

 DUYURULAR ve ETKİNLİKLER

2020-2021 DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

 

                                                                                                                                                                                Tüm Duyurular