Meslek Yüksekokulu


 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.05.2013 tarih ve 75850160-101.02.05.3289-25391 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.05.2014 tarih ve 75850160-104.01.01-3223 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi

Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarının açılması, yeni açılan programlara öğrenci alınması uygun görülmüştür.
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.05.2014 tarih ve 75850160-104.01.01/31625 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Teknolojisi  programının açılması, yeni açılan programlara öğrenci alınması uygun görülmüştür.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/05/2015 tarih ve 75850160-104.01.01/622 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca (öğretim dili İngilizce ve zorunlu hazırlık sınıfı) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/05/2015 tarih ve 75850160-104.01.01/622 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programının faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/h maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30/05/2019 tarih ve 75850160-301.01.02-E.41370 sayılı yazısı ile Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilişim Güvenliği Teknolojisi programının faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür.
 
Misyon ve Vizyon
Öğrencilerin mesleklerine yönelik bilgi ve yeteneklerini akademik anlamda geliştirmek için eğitim vermek ve meslek etiğine, sorumluluk bilincine sahip, özgüveni yüksek, iş yerinde üstün performans sergileyecek, çalışanlar yetiştirmektir.  
Ulusal ve uluslararası düzeyde işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikte çalışanlar yetiştirmek ve üniversite, sanayi ve toplum işbirliğine yönelik programlar yürüterek, akademik ve etik değerlere bağlı alanında lider bir eğitim birimi olmaktır.
 

 

BÖLÜMLER