Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


 

Mesleki beceri derslerini deneyimli eğitim kadrosuyla sürdüren Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun amacı; değişen ve gelişen sağlık sektöründe gereksinimi her geçen gün artan nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Mezunlarımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurlar Kanuna tabi olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmekte ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.
    

 

 
 

 

 

Misyon 

     
Vizyon
     
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütler doğrultusunda hazırlanmış eğitim programları ile bilimsel, teknoloji odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, etik ilkeleri benimseyen, sorumluluklarının bilincinde, nitelikli ve çağdaş sağlık teknikeri yetiştirmektir.
     
Mesleki sağlık eğitimi alanında; toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, mevcut ve değişen koşullara uyum sağlayabilen, çağdaş öğretim yöntemlerini kavrayarak uygulamaya dönüştürebilen donanımlı, evrensel değerlere saygılı değişim ve yenilikçi bireyler yetiştiren öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır. 
 
 
 BÖLÜMLER 

 

              

     

 

 

 DUYURULAR ve ETKİNLİKLER

   

                                                                                                                                                                                                                             Tüm Duyurular