Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


 

Mesleki beceri derslerini deneyimli eğitim kadrosuyla sürdüren Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun amacı; değişen ve gelişen sağlık sektöründe gereksinimi her geçen gün artan nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Mezunlarımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurlar Kanuna tabi olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık teknikeri kadrosuna atanabilmekte ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Misyon ve Vizyon
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz; ulusal ve uluslararası mesleki ölçütler doğrultusunda hazırlanmış eğitim programları ile bilimsel, teknoloji odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, etik ilkeleri benimseyen, sorumluluklarının bilincinde, nitelikli ve çağdaş sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Mesleki sağlık eğitimi alanında; toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, mevcut ve değişen koşullara uyum sağlayabilen, çağdaş öğretim yöntemlerini kavrayarak uygulamaya dönüştürebilen donanımlı, evrensel değerlere saygılı değişim ve yenilikçi bireyler yetiştiren öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır. 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Eğitimin yaşam boyu devamlılığını savunmak: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, mesleki ve kişisel gelişime önem verir, bu konuda destekleyicidir. Ayrıca yaşam boyu öğrenmeyi önceleyen kurum, tüm paydaşlarına bu eğitim olanaklarını sunar.

Kalite kültürüne sahip olmak: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet sunumunda kalitenin yüksek olmasını önemser ve güvence altına alır.

Katılımcı olmak: Ortak paydası Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olan idari ve akademik personel ile tüm öğrenciler, her türlü karar ve eylemde, kurumun bilgi, birikim ve deneyimleri ile kuruma katkı sağlarlar.

Liyakate önem vermek: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda akademik ve idari kadrolar oluşturulurken kişilerin yetkinlikleri, yeterlilikleri, sahadan gelmiş olmaları öncelikli olarak değerlendirilir.

Memnuniyet sağlamak: Öğrenci ve çalışanların, kurumda bulunmaktan, çalışmaktan, eğitim almaktan en üst seviyede memnuniyet duyması ve doyum sağlaması; sağlık sektöründeki diğer kurumlarla birlikte çalışmaktan, kurumdan hizmet almaktan memnun olması kurum için önemli ve önceliklidir.

Saygılı olmak: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu insan ve hasta haklarına, hukuk normlarına, özgürlüklere; akılcı, yenilikçi ve eleştirel düşünceye; etik ve ahlaki değerlere, doğaya ve çevreye saygılıdır.

Vefalı olmak: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çalışanları kurucu vakfının işaret ettiği Ufuk Üniversitesi kuruluş felsefesini bilir, benimser ve sahip çıkar.

 
BÖLÜMLER 

 

 

 

 

 DUYURULAR ve ETKİNLİKLER

   

                                                                                                                                                                                                                             Tüm Duyurular